Home

הכשרה והטמעה

כנסים

ייזום ארגון והפקה של כנסים מקצועיים רבי משתתפים בתחומים סביבתיים ספציפיים כגון בניה ירוקה, תחליפי דלקים, מיחזור ופסולת, תכנון עירוני, טכנולוגיות סביבה וקלין-טק וכדומה.

הכנסים מאורגנים ברמה גבוהה תוך שילוב מרצים בעלי שם בתחומם מן הארץ ומחו"ל.

אפשרויות לסיוע במימון הכנסים מקרנות ממשלתיות ונותני חסות מסחריים.

השתלמויות וסמינרים

הקבוצה מעניקה שירותי הכשרה, וכן מארגנת קורסים, ימי עיון והשתלמויות פנימיות  בנושאים סביבתיים מגוונים לקבוצות מאורגנות כגון חברות, מפעלים, ארגוני שירות, מוסדות בריאות ורווחה,  וארגונים ציבוריים.

ההרצאות וההשתלמויות מותאמות לצרכים ולרצונות של כל ארגון או חברה וניתנות הן במתקני הארגון והן מחוצה להם.

ארגון השתלמויות ייעודיות בנושאים סביבתיים מקצועיים ספציפיים כגון פסולת ומחזור, טיפול בשפכים, קרינה אלקטרומגנטית, זיהום אוויר וים, ניהול סביבתי בארגוני תעשיה , התקנת מערכות סולריות וכדומה.

ארגון והפקת השתלמויות מרוכזות בבתי נופש והארחה בארץ ובחו"ל

בהשתלמויות משולבים מרצים בכירים ובעלי ניסיון.  

הטמעה והדרכה מורכבות של מערכות מידע מתקדמות

קיום הכשרות ספציפיות בתחום ניהול ידע סביבתי ושימוש במערכות מידע מתקדמות.

שימוש במערכות מידע גיאוגרפיות GIS

הכשרות והשתלמויות במגזר העירוני

ארגון סמינרים השתלמויות לעובדי העירייה בנושאים סביבתיים כלליים וספציפיים.

ארגון הכשרות, סמינרים וקורסים למתנדבים לפעילים עירוניים בנושאי סביבה

ביצוע פעולות הטמעה של עקרונות הקיימות בקרב תלמידי בתי הספר ומערכות החינוך המשלים

הדרכת מורים וגננות - ליווי תוכניות חינוך סביבתיות

סמינרים קהילתיים ושכונתיים בכלל זה הדרכות לוועדי בתים

סדנאות מקצועיות לעובדי תחזוקה ומינהלה

הרצאות וסמינרים במועדוני גמלאים

דוגמאות לכנסים והשתלמויות

 • 2000- כנס בנייה ירוקה ופיתוח בר קיימא (רעננה, בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה – השר רפאל איתן ז"ל , עבור העמותה לבנייה ירוקה).
 • 2001 – בנייה ירוקה של בתי ספר ירוקים, (שפיים, בשיתוף העמותה לבנייה מוסדות חינוך ורווחה ומנכ"לית המשרד מיקי הרן).
 • 2002-  פיתוח אנרגיות מתחדשות כמנוע לצמיחה כלכלית (אוניברסיטת תל אביב, הבית הירוק, בשיתוף האיחוד האירופי)
 • 2002- רגולציה ותקינה לבנייה אקלימית באירופה וישראל (אוניברסיטת תל אביב, הבית הירוק, בשיתוף האיחוד האירופי).
 • 2003 – תכנון אוניברסאלי של הסביבה הבנויה (תל אביב, בשיתוף מכון התקנים והאיחוד האירופי).
 • 2004 – שימוש במנגנוני ה CDM  לקידום ופיתוח טכנולוגיות אנרגיה נקיות, (תל אביב, בשיתוף מכון הנפט ו-WEC ).
 • 2005 - נגישות במרחב העירוני (בשיתוף נציבות השוויון במשרד המשפטים ועיריית רעננה).
 • 2005- גישות מתקדמות לבנייה ירוקה ובת קיימא (בשיתוף העמותה לבנייה ירוקה והמשרד לאיכות הסביבה, המועצה לארץ ישראל יפה, תל אביב).
 • 2006 – ביטחון וניהול מערכות המים – (כנס בינלאומי בחסות NATO , אוניברסיטת תל אביב).
 • 2007 – כנס אילת –איילות הראשון לטכנולוגיות אנרגיה נקייה כמנוף לפיתוח אזורי (אילת, בשיתוף המועצה אזורית חבל איילות).
 • 2008 – טכנולוגיות קלינ-טק לפיתוח  עסקי ישראל-יוון (אתונה, בחסות משרד החוץ ומכון היצוא).
 • 2009 – טכנולוגיות אנרגיה מתקדמות כבסיס לפיתוח עיסקי ישראל – איטליה (תערוכת אקומונדו, רימיני איטליה, בשיתוף משרד החוץ ומכון היצוא).
 • 2009-2010 - טכנולוגיות אנרגיה נקיות לפיתוח עסקי ותעשייתי במרחב העירוני (סידרה של כנסים וימי עיון ברחבי הארץ בשיתוף התאחדות התעשיינים והרשויות המקומיות כגון מ.א. משגב, מטה אשר, אשקלון, רעננה, תל אביב, פתח תיקווה ועוד).
 • 2010 – טכנולוגיות תחבורה בת קיימא (כנס קלין טק, גני התערוכה תל אביב, בשיתוף חברת משוב).
 •  2011- תחבורה ירוקה, (כנס קלין טק, גני התערוכה תל אביב, בשיתוף חברת משוב).
 • 2011- כנס נתניה לעסקים בעיר ירוקה, (עבור עיריית נתניה בשיתוף גרינאג'נדה, והמשרד להגנת הסביבה)