Home

ייעוץ סביבתי

  • מתן שירותי יעוץ בתחומים סביבתיים לרשויות מקומיות, גופים ציבוריים וחברות עסקיות
  • שירותי הייעוץ נוגעים למגוון תחומים סביבתיים בהם ניהול והתייעלות סביבתית, בנייה ירוקה, חיסכון באנרגיה ומים, "תג סביבתי" ותו ירוק, ועוד בהתאם לצרכים ולרצונות של הארגון. שירותי הייעוץ
  • כוללים ייעוץ נקודתי בתחומים השונים, תכנון והמלצה על פתרונות ושינויים נדרשים בהתאם לחלופות האפשריות.
  • אנו מספקים בנוסף שירותי ליווי על בסיס פרויקטאלי או קבוע. שירותי הייעוץ כוללים ביצוע סקרים, ופיקוח סביבתי (בארץ ובחו"ל) בהתאם לתקנים ‏הישראלים והבינלאומיים
  • ביצוע מחקרים בתחומי מדיניות סביבתית בת קיימא, סקריורות טכנולוגיות והשפעות חברתיות-כלכליות,
  • הכנת ניירות עמדה , דוחות אסטרטגים ודוחות אחריות תאגידית