Home

מי אנחנו

קבוצת ECOKNOWLEDGE  הינה קבוצה של יועצים, אנשי מקצוע מן האקדמיה והמגזר הפרטי ששמה לה למטרה לקדם את עקרונות הקיימות במערכת השלטון המקומי והמגזר העסקי במדינת ישראל. הקבוצה מאמינה כי המשבר הסביבתי אינו גזירה משמיים וכי ניתן לפעול לצמצומו באופן משמעותי באופן שיקדם מצד אחד את הסביבה והחברה ומצד שני יסייע לפיתוחם ולמיתוגם החיובי של רשויות, ארגונים וחברות פרטיות.

קבוצת ECOKNOWLEDGE   הינה קבוצה רב-תחומית המעודדת שיתוף פעולה מקצועי כדי "לתפור" את הפתרון או הפרויקט האופטימאליים. הקבוצה   מאמינה שחברה, כלכלה וסביבה כרוכים זה בזה על כן לא ניתן לפתח אסטרטגיה עסקית או עירונית ארוכת טווח מבלי לקחת בחשבון משולש זה. ברוח זה, מקדמת ECOKNOWLEDGE   את נושא הקיימות ברוח עקרונות "אג'נדה 21" שזכתה להכרה של מרבית מדינות העולם.

קבוצת ECOKNOWLEDGE  כוללת אנשי מקצוע מנוסים מן האקדמיה והשוק הפרטי. 

 

ד"ר אשר וטורי PhD- ,תכנון ערים, ייעוץ ויזמות סביבתית

 מתכנן אזורי וסביבתי. בעל תואר שלישי לתכנון ערים ואזורים מאוניברסיטת בן גוריון. משמש בשנים האחרונות כראש החטיבה ללימודי איכות סביבה במכללת עמק יזרעאל, וכיועץ פרטי לוועדות תכנון ורשויות מקומיות. בין היתר, עוסק בשנים האחרונות בהכנת נהלי עבודה והנחיות לוועדות מקומיות ומחלקות הנדסה ברשויות המקומיות, בהכנת ניירות עמדה ומסמכי רגולציה בתחומי איכות הסביבה וליווי וועדות לתכנון ובניה בנושא הרפורמה לחוק התכנון והבניה. במהלך השנה האחרונה, היה ד"ר וטורי חבר בצוות ההדרכה המוביל של מנהל התכנון להטמעת התיקון לחוק התכנון והבניה בקרב ועדות מקומיות ומרחביות ברחבי הארץ. 

בין השנים 2000 ל-2013 שימש כחוקר בכיר במרכז לחיזוי טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב שם עסק ביישום טכנולוגיות מידע חכמות בחברה הישראלית. בין היתר, הוא משתתף בצוותי חשיבה אירופיות העוסקות בפיתוח ניירות עמדה לאיחוד האירופי בנושא פיתוח בר קיימא ושילובן של טכנולוגיות בכלל וטכנולוגיות אנרגיה נקיות בפרט.

אדריכלית תמי הירש

בעלת תואר שני באדריכלות )הטכניון ואוניברסיטת גנואה באיטליה 0892 תוארשני במנהל עסקיםהסמכה בבנייה ירוקהמוסמכת כבקר תכן ע"י משרד הפנים ו RICS .LEED AP  מלווה בנייה ירוקה מטעם מת"יהסמכה בכלכלה אקולוגית ע"י מרכז השל;אדרתמי הירש מובילה בעשור האחרון את הבנייה הירוקה בישראל בתחום התכנון האדריכלי והייעוץ לבנייה ירוקהכתיבת מדיניות והנחיות לבנייה בתחומים רביםעבור רשויות מקומיותמוסדות וגופים מוסדיים ופרטיים ועודבתכנון פרויקטים בתחום האדריכלותבייעוץ לפרויקטים מרמת תכניות מתאר ובניין מרחב ועד לתכנון האדריכלי המפורט; בהסמכת מבנים לת"י 2390 , ולתקנים בינלאומיים כגון LEED ו- BREEAM   וכן בהטמעה בקורסיםהרצאות בכנסים ובהוראת הבנייה הירוקה במכללות ובאקדמיה

עדית אדלר ברקאי 

בעלת תואר  B.s.c  במדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים ו- M.s.c בתכנון ערים ואזורים, הטכניון חיפה. בעלת נסיון רב בעבודה באיגודי ערים "אשדוד חבל יבנה" ו-"דרום יהודה" וכן בחברות ייעוץ פרטיות בתחום איכות הסביבה. בין היתר שימשה בין השנים 2007 ל-2010 כראש צוות סביבה של ות"ל ירושלים. בשנים אחרונות משמשת כיועצת סביבתית למועצה המקומית שוהם, חבל מודיעין, המועצה האזורית גזר, גבעת זאב ומועצת עמק לוד.

אדריכלית יעל דוד 

אדריכלית ומעצבת בוגרת המחלקה לארכיטקטורה בטכניון ( B-ARCH ). בעלת נסיון בקידום פרויקטים גדולים של משרד השיכון, עבודה בתחום  הרישוי של הפרויקטים,  תכנון ועיצוב מוסדות חינוך עבור מרחביית נתניה, תכנון תוספות בניה והדמיות תלת מיימד.  בשנים האחרונות עבדה בעיקר בהכנת תוכניות מפורטות, תמ"א  38 וכן בשוק הפרטי במסגרת משרד 'ברעלי לויצקי כסיף .'

סוזן בד - ניהול מערכות מידע ירוקות

סוזן , מהנדסת במקצועה, עוסקת בפיתוח מערכות ידע לניהול ירוק. בין היתר הקימה בשנים האחרונות מערכות ממוחשבות לניהול בר קיימא בחברות טכנולוגיות מן הארץ וארה"ב. סוזן גם פעילה בתחומי הקלין-טק והייתה אחראית להקמתם של פרויקטים רחבי היקף בתחום זה בעיקר במערב אפריקה.