Home

סדנאות

ניהול עסקי ירוק

ניהול עסקי ירוק הפך בשנים האחרונות לחלק מהותי ממיתוגה של החברה העסקית. הוא מתקשר לחזון של החברה ולהגדרת מהותה לא רק כחברה הפועלת על בסיס עסקי אלא גם כעסק המחובר ותורם לחברה ולסביבה בה הוא פועל. בחירה באסטרטגיה עסקית ירוקה קשורה למהותה של החברה ומתייחסת לכל תחומי פעילותה.

בחירה באסטרטגיה  זו מבוססת על ההנחה כי פעילות עסקית יכולה וצריכה לקחת בחשבון אלמנטים סביבתיים, על בסיס כלכלי, וכי יש באפשרותה של החברה לפעול בכיוון זה.

מטרת הסדנה להעניק לאנשי עסקים וליזמים כלים כלכליים וניהוליים שיסייעו בידם להפוך את העסק שבבעלותם לעסק ירוק יותר, תוך הגדלת הידע והמודעות של עובדי ומנהלי החברה אשר בסופו של דבר יתרום גם לקידומה העסקי של החברה.

בין נושאי הסדנה

 • מבוא למשבר הסביבתי
 • יצירת אסטרטגיה עסקית בת קיימא
 • תקינה וחקיקה בתחום הסביבתי
 • יזמות ירוקה
 • שווקים פוטנציאלים – השקעות והזדמנויות
 • התנהלות ירוקה יום יומית
 • התייעלות אנרגטית וניהול אנרגיה בת קיימא

הסדנה תועבר על ידי יועצים ומומחים בתחום הכלכלה הירוקה והמגזר העסקי – בעלי נסיון בייעוץ וליווי חברות ועסקים קטנים.

הקורס יועבר במשך 6 מפגשים דו שבועיים של כשלוש שעות. מינימום משתתפים: 10 אנשים.

חברה וטכנולוגיה בעולם הגלובלי

המאה ה-21 המכונה "עידן המידע" מתאפיינת בכך שקידמה טכנולוגית הינה מפתח ליצירת יתרון תחרותי לא רק של חברות עסקיות אלא גם של חברות וארגונים שאינם למטרות רווח. מטרת הסדנה להקנות הכרות בסיסית עם עולם הידע הטכנולוגי לסוגיו ועל האופן שבו הוא מתפתח ומשפיע על כללי המשחק הן של חברות כלכליות והן של החברה האנושית בכללותה.

בין הנושאי הסדנה

 • מאפייני עולם הידע של המאה ה-21
 • תאגידים וחברות טכנולוגיות רב לאומיות
 • חיזוי והערכה של טכנולוגיות מפציעות בתחומים נבחרים
 • העברה טכנולוגית technology transfer בין חברות ובין תרבויות
 • טכנולוגיות סינגולאריות ובינה מלאכותית
 • אתיקה וטכנולוגיה
 • תקשורת ועולם המידע
 • טכנולוגיות רפואיות ותומכות רפואה
 • טכנולוגיות קלין-טק

הסדנה תועבר על ידי יועצים ומומחים בתחום הכלכלה הירוקה והמגזר העסקי – בעלי נסיון בייעוץ לחברות ולארגונים ציבוריים.

הקורס יועבר במשך-8  6 מפגשים דו שבועיים של כשלוש שעות. מינימום משתתפים: 10 אנשים.

חדשנות טכנולוגית סביבתית

חדשנות טכנולוגית היא מונח מפתח החיוני להצלחה ולהתפתחות של עסקים חדשים (חברות הזנק) וקיימים בשוק הישראלי והגלובאלי. בתחום הסביבתי, אשר מוגדר כיום כאחד התחומים הצומח בקצב מהיר יותר מאשר מרבית המגזרים הקיימים במשק, נודעת לנושא החדשנות חשיבות מיוחדת בשל העובדה שעליה לענות לא רק לצרכים הכלכליים והעסקיים המיידיים אלא גם לצרכים חברתיים ובעיקר הסביבתיים. מטרת הסדנה להקנות כלים להתמודדות עם תחומי ידע חדשים, פיתוח טכנולוגיות ותחומי ידע חדשניים בתחום הסביבתי, הכרות עם הרגולציה הישראלית והעולמית, אפשרויות מימון ודיון בהתמודדות עם טכנולוגיות נישה סביבתיות.

בין נושאי הסדנה

 • פיתוח עיסקי של  טכנולוגיות סביבה חדשות
 • יזמות ירוקה
 • תוכניות עיסקיות
 • שיווק אינטרנטי
 • סחר אלקטרוני
 • מדדים לחדשנות טכנולוגית סביבתית
 • יתרונות וכשלי שוק בפיתוח חדשנות סביבתית
 • מימון בתנאי אי ודאות
 • ניתוח מקרי מבחן של חברות הזנק ישראליות ובינלאומיות

הסדנה תועבר על ידי יועצים ומומחים בתחום הכלכלה הירוקה והמגזר העסקי – בעלי נסיון בייעוץ עסקי וניהול חברות הזנק.

הקורס יועבר במשך 8-6 מפגשים דו שבועיים של כשלוש שעות. מינימום משתתפים: 10 אנשים.