Home

פרויקטים בינלאומיים

תחומי הפעילות הבינלאומים של הקבוצה:

  • שיתופי פעולה עם חברות יייעוץ ומוסדות פרטיים וציבוריים ברחבי אירופה.
  • פיתוח עסקי ושיתופי פעולה עם יזמים וחברות בינלאומיות.
  • כנסים, סמינרים והכשרות ייעודיות בתחומי הקיימות בחו"ל בשיתוף יזמים ואנשי מחקר ישראלים ואירופים.
  • .סיורים מקצועיים בתחומי האדריכלות הירוקה ופיתוח טכנולוגיות קלין-טק